ABHRAK BHASMA 2.5G (BAID)
ABHRAK BHASMA 2.5G (BAID) BAIDYANATH AYURVED BHAWAN LTD
SHRING BHASMA -10GM(NAR)
SHRING BHASMA -10GM(NAR) NAGARJUNA HERBAL CONCENTRATES LTD
SHANKHA BHASMA-10GM(BAIDH)
SHANKHA BHASMA-10GM(BAIDH) BAIDYANATH AYURVED BHAWAN LTD
MOTI BHASM 500MG (BAID)
MOTI BHASM 500MG (BAID) BAIDYANATH AYURVED BHAWAN LTD

Rs. 319.0 Rs. 287.1

SWARNAMAKSHIK BHASMA-10G(BAID)
SWARNAMAKSHIK BHASMA-10G(BAID) BAIDYANATH AYURVED BHAWAN LTD
SHANKHA BHASMA-5G(BAID)
SHANKHA BHASMA-5G(BAID) BAIDYANATH AYURVED BHAWAN LTD

Rs. 55.0 Rs. 54.57

HARTAL BHASMA 10G (BAID)
HARTAL BHASMA 10G (BAID) BAIDYANATH AYURVED BHAWAN LTD
MANDOOR BHASMA 10G (BAID)
MANDOOR BHASMA 10G (BAID) BAIDYANATH AYURVED BHAWAN LTD
MOUKTIK BHASMA 500MG (DHOOT)
MOUKTIK BHASMA 500MG (DHOOT) DHOOTAPAPESHWAR
VANG BHASMA 5G (DHOOT)
VANG BHASMA 5G (DHOOT) DHOOTAPAPESHWAR
PRAWAL BHASMA-2.50G
PRAWAL BHASMA-2.50G BAIDYANATH AYURVED BHAWAN LTD

Rs. 160.0 Rs. 144.0

PRAWAL BHASMA-5G(BAID)
PRAWAL BHASMA-5G(BAID) BAIDYANATH AYURVED BHAWAN LTD
MUKTASHUKTI PISHTI/BHASMA-5G(BAID)
MUKTASHUKTI PISHTI/BHASMA-5G(BAID) BAIDYANATH AYURVED BHAWAN LTD
MOTI BHASMA 1G (BAID)
MOTI BHASMA 1G (BAID) BAIDYANATH AYURVED BHAWAN LTD

Rs. 624.0 Rs. 561.6

HARITAL GODANTI BHASMA-10G(DABUR)
HARITAL GODANTI BHASMA-10G(DABUR) DABUR (AYURVED)
HARTAL GODANTI BHASMA-5G(BAID)
HARTAL GODANTI BHASMA-5G(BAID) BAIDYANATH AYURVED BHAWAN LTD
VANG BHASMA-5G(BAID)
VANG BHASMA-5G(BAID) BAIDYANATH AYURVED BHAWAN LTD

Rs. 95.0 Rs. 94.37

TRIWANG BHASMA-10G(BAID)
TRIWANG BHASMA-10G(BAID) BAIDYANATH AYURVED BHAWAN LTD
PRAWAL PISHTI
PRAWAL PISHTI BAIDYANATH AYURVED BHAWAN LTD

Rs. 120.0 Rs. 108.0

LAUHA BHASMA
LAUHA BHASMA BAIDYANATH AYURVED BHAWAN LTD

Rs. 55.0 Rs. 49.5

ABHRAK BHASMA-5G(BAID)
ABHRAK BHASMA-5G(BAID) BAIDYANATH AYURVED BHAWAN LTD
SWARNA BHASMA
SWARNA BHASMA DABUR (AYURVED)
SWARNA BHASMA 125MG (S.Y)
SWARNA BHASMA 125MG (S.Y) BAIDYANATH AYURVED BHAWAN LTD

Rs. 1950.0 Rs. 1755.0