ASHWAGANDHADI CHURNA-50GM(BAID)
ASHWAGANDHADI CHURNA-50GM(BAID) BAIDYANATH AYURVED BHAWAN LTD
SITOPALADI CHURNA-25G (ZANDU)
SITOPALADI CHURNA-25G (ZANDU) ZANDU PHARMACEUTICAL
SITOPALADI CHURNA-30GM (BAIDH)
SITOPALADI CHURNA-30GM (BAIDH) BAIDYANATH AYURVED BHAWAN LTD

Rs. 90.0 Rs. 87.55

SITOPALADI CHURNA-60G (BAIDYA)
SITOPALADI CHURNA-60G (BAIDYA) BAIDYANATH AYURVED BHAWAN LTD

Rs. 150.0 Rs. 145.71

SWADISHTA VIRECHAN CHURNA 60G (ZANDU)
SWADISHTA VIRECHAN CHURNA 60G (ZANDU) ZANDU PHARMACEUTICAL

Rs. 60.0 Rs. 54.0

TRIPHALA CHURNA-60GM (BAIDH)
TRIPHALA CHURNA-60GM (BAIDH) BAIDYANATH AYURVED BHAWAN LTD

Rs. 49.0 Rs. 47.76

ASHWAGANDHA CHURNA 60GM(DABUR)
ASHWAGANDHA CHURNA 60GM(DABUR) DABUR (AYURVED)
AVIPATTIKAR CHURNA-60GM(DABUR)
AVIPATTIKAR CHURNA-60GM(DABUR) DABUR (AYURVED)

Rs. 114.0 Rs. 102.6

LAVANBHASKAR CHURNA120G(DABUR)
LAVANBHASKAR CHURNA120G(DABUR) DABUR (AYURVED)
LAVANBHASKAR CHURNA120GM(BAID)
LAVANBHASKAR CHURNA120GM(BAID) BAIDYANATH AYURVED BHAWAN LTD

Rs. 135.0 Rs. 121.5

PANCHSAKAR CHURNA-50G(BAID)
PANCHSAKAR CHURNA-50G(BAID) BAIDYANATH AYURVED BHAWAN LTD

Rs. 85.0 Rs. 76.5

TRIPHALA CHURNA-100G (BAIDYA)
TRIPHALA CHURNA-100G (BAIDYA) BAIDYANATH AYURVED BHAWAN LTD

Rs. 80.0 Rs. 77.75

KAYAM CHURNA POWDER-50G
KAYAM CHURNA POWDER-50G SHETH BROS Rs. 55.0
HAJMA PACHAK CHURNA 100GM
HAJMA PACHAK CHURNA 100GM SHIVAYU AYURVED

Rs. 100.0 Rs. 90.0

YOGI CHURNA 35GM
YOGI CHURNA 35GM RAJ CHEMICALS
SHREEVED CHURN
SHREEVED CHURN RAJSANJIVANI AYURVEDIC PHARMACEUTICALS
KAYAM CHURNA POWDER-100GM
KAYAM CHURNA POWDER-100GM SHETH BROS Rs. 99.0
TRIPHALA CHURNA-500G (DABUR)
TRIPHALA CHURNA-500G (DABUR) DABUR (AYURVED)

Rs. 180.0 Rs. 162.0

LAVANBHASKAR CHURNA-60GM(DABUR)
LAVANBHASKAR CHURNA-60GM(DABUR) DABUR (AYURVED)
PANCHASAKAR CHURNA-60GM(DABUR)
PANCHASAKAR CHURNA-60GM(DABUR) DABUR (AYURVED)
SITOPALADI CHURNA-30GM(DABUR)
SITOPALADI CHURNA-30GM(DABUR) DABUR (AYURVED)

Rs. 80.0 Rs. 72.0

SITOPALADI CHURNA-60GM(DABUR)
SITOPALADI CHURNA-60GM(DABUR) DABUR (AYURVED)

Rs. 134.0 Rs. 128.39

PANCHSAKAR CHURNA 100G (BAID)
PANCHSAKAR CHURNA 100G (BAID) BAIDYANATH AYURVED BHAWAN LTD
HAJMA PACHAK CHURNA-50G
HAJMA PACHAK CHURNA-50G SHIVAYU AYURVED